FANDOM

8.727 Páginas


* vendavá ; (Der franzé vent d'aval, viento d’ abaho). m. Viento fuerte ke zopla der Zú, kon tendenzia a l’ Oehte. 2. Viento fuerte ke no yega a zé temporá deklaráo. 3. Temporá de viento i yuvia.

PrimeraÇuraKorán Ehta páhina ehtá ehkrita zegún l'ortografía'e l'Abd Allah al Malah pa' l'andalú.